ISO 9001 en ISO 27001 

LEVIY wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar tevreden klanten, continuïteit en het vertrouwelijk en integer omgaan met informatie. Om dit te kunnen realiseren heeft LEVIY een managementsysteem opgezet, waarin de kwaliteit wordt geborgd en de risico’s op het gebied van informatieveiligheid zijn onderscheiden en geminimaliseerd. De LEVIY-softwareapplicatie kan in aanraking komen met persoonsgegevens, doordat deze hierin worden geregistreerd of doordat de applicatie is gekoppeld aan een systeem van de klant met deze gegevens. LEVIY heeft in haar systeem rekening gehouden met de hiervoor benodigde beveiligingsmaatregelen. Het product van LEVIY stelt zeker dat gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen en dat continu wordt gestreefd naar verbeteringen op zowel het gebied van kwaliteit als informatieveiligheid. Het managementsysteem is sinds juni 2016 gecertificeerd volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2008 en de NEN-EN-ISO 27001:2013 door BSI. Dit betekent dat ons systeem elk jaar extern wordt getoetst door een geaccrediteerde organisatie. Voor u als klant betekent dit kortweg dat de bedrijfsprocessen binnen ons bedrijf jaarlijks wordt geverifieerd door een daartoe wettelijk bevoegde onafhankelijke partij.

Voorbeelden van maatregelen die binnen ons bedrijf zijn genomen:
– Een beleid rondom bewustzijn van informatieveiligheid voor alle medewerkers;

– Een beleid ten aanzien van de fysieke beveiliging. Zo worden onze gegevens beveiligd in een sterk beveiligd datacentrum;

– Een beleid ten aanzien van informatiebeveiligingsincidenten, waarbij meldingen worden geregistreerd en voor meldingen een vaste procedure wordt doorlopen;

– Een beleid ten aanzien van privacy van gegevens;

– Een scherpe monitoring op de performance van het systeem;

– Een hoogwaardig ingerichte servicedesk;

– Een uitgewerkte en moderne ontwikkelmethode volgens scrum/agile.

Klik hier voor de certificaten van LEVIY Holding B.V. en LEVIY B.V.