3 Minuten

Aafje en Leviy ontwikkelen samen door

Hoe ervaren klanten het samenwerken met Leviy? Wij vroegen Beate Geene, Facilitair manager bij Aafje Facilitair, het hemd van het lijf. Beate is in z'n geheel verantwoordelijk voor de schoonmaak in de verpleeg- en verzorgingshuizen, de zorghotels én de wasserij van Aafje. Zo’n 250 medewerkers, al voelt dat niet zo. Ze is al 20 jaar vol passie werkzaam voor Aafje Facilitair en sinds de start van Leviy (2014), klant bij ons.

Beate Geene, Facilitair manager bij Aafje Facilitair

Aafje én Aafje Facilitair               

Aafje Facilitair is een zelfstandige organisatie en is gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening. De overkoepelende zorgorganisatie Aafje omvat alle facetten van (ouderen)zorg. Aafje heeft 15 eigen verpleeg- en verzorgingshuizen en twee zorghotels. Aafje Facilitair verzorgt hiervoor alle facilitaire diensten waaronder de schoonmaak. Daarnaast zijn er nog enkele particuliere klanten, zoals een gezondheidscentra, sportverenigingen en kantoren. Echter de grootste klant van Aafje Facilitair is Aafje zelf. In het verleden was bij Aafje de schoonmaak uitbesteed aan grote bedrijven. Maar qua communicatie en kwaliteit vonden ze het prettiger om dit in eigen beheer te nemen. En zo is Aafje Facilitair ontstaan.

Schoonmaak net zo belangrijk als zorg.

Beate Geene vertelt: “We werken allemaal met een gezamenlijk  doel en dat is een tevreden klant. Voorheen kon je wel zeggen dat op de zorg vooraan stond. Daarin merk je nu duidelijk verandering, vooral in de zorginstellingen. Met corona komt duidelijk naar voren dat schoonmaak net zo belangrijk is als goede zorg. Om goede kwaliteit te blijven leveren gebruiken we onder andere Leviy.”

Hoe ervaart Aafje Facilitair het om klant te zijn bij Leviy

“Onze ervaringen zijn goed” gaat Beate verder. “Wij zijn al sinds de start van Leviy klant. Wij hebben écht het gevoel dat we samen een goed ingerichte app hebben kunnen bouwen. Voor ons was er in het begin een basis. Vanuit die basis hebben we met elkaar gekeken naar wat werkt voor Aafje Facilitair. Wat werkt voor ons prettig? Hoe kunnen we dit precies inregelen? En dit doen we eigenlijk nog steeds. Al acht jaar lang. Leviy ontwikkelt zich en komt met updates. Als we in het gebruik van Leviy ergens tegenaan lopen en dan zeggen we tegen elkaar: “Goh dat moeten we misschien anders doen, kan dat?”

Regelmatig contact met betrokken klantmanager

Beate: “We hebben regelmatig contact met onze betrokken klantmanager Daniëlle. Twee keer per jaar hebben we sowieso een vast contactmoment. Dan plannen we een afspraak in om elkaar weer even bij te praten en de zaken te bespreken. Ook als er soms geen zaken zijn die voorhanden liggen. Al is het maar kort over hoe het gaat en of zaken zijn waar we tegenaan lopen of binnenkort mee te maken krijgen. Daniëlle vertaalt de vraag naar een oplossing die zowel voor Aafje Facilitair als Leviy werkt.”

Hoe ervaren jullie het contact met Leviy?

“Positief. Soms moet je het ergens wel even over hebben en dat gebeurt dan ook. Vragen worden snel beantwoord door Daniëlle. Eigenlijk kan alles. Ik heb nog nooit gehoord dat het niet kan. Er wordt altijd wel gezocht naar een oplossing. Fijn dat je dit met elkaar kan doen en dat we altijd tot een goed resultaat komen” zegt Beate.

Hoe gebruiken jullie Leviy in de praktijk?   

“Wij gebruiken Leviy om onze controles online te registreren zodat iedereen daar altijd realtime toegang tot en inzicht in heeft” legt Beate uit. “De meewerkend voorvrouwen doen de schoonmaakcontrole en de rayonmanagers lopen af en toe mee. De uitkomsten van deze controles registreren we In Leviy.”

Voor de verzorgingshuizen heeft Leviy samen met Aafje Facilitair een formulier ontwikkeld. Daarin wordt aan klanten en bewoners gevraagd de kwaliteit van de schoonmaak te beoordelen. Dit gebeurt door middel van een interview. Aafje Facilitair interviewt doorgaans drie bewoners per controleronde. Hierbij krijgen zij een aantal vragen, bijvoorbeeld: ‘Bent u tevreden over de schoonmaak?’ Maar ook hoe de bejegening naar de bewoners toe wordt ervaren. ‘Is de schoonmaakster vriendelijk naar u? En: ‘Voelt u zich veilig wanneer de schoonmaakster in uw kamer aan het werk is?’

Beate Geene gaat verder: “Daarnaast doen we ook zelf controles. Bij Aafje en Aafje Facilitair wordt de kwaliteit gemeten. Dan meten we de technische kwaliteit maar ook de belevingskwaliteit. Dat vinden we net zo belangrijk.”

Sinds 2020 heeft Aafje een eigen wasserij

Daar wordt de persoonsgebonden was van bewoners uit verpleeg- en verzorgingshuizen gewassen. Ze verwerken zo’n 4.500 kilo wasgoed per week. Ook voor dit onderdeel heeft Aafje Wasserij een kwaliteitsformulier ontwikkeld in Leviy. Het gaat dus niet altijd om schoonmaakkwaliteit die gemeten wordt maar ook om de kwaliteit in het algemeen.

w

Aafje Facilitair en Leviy’s Analytics module

Aafje Facilitair en Aafje Wasserij gebruiken sinds kort ook de Analytics module van Leviy.  “Hiermee hebben we snel door waar de schoonmaak en kwaliteit op orde is en waar verbeteringen gewenst zijn” vult Beate aan. “Door een goede meting met behulp van Leviy  houden we overzicht over alle disciplines en is er zicht op onderdelen waar extra op aangestuurd kan worden. Ook deze module is helemaal samen met Leviy op maat voor ons gemaakt, zodat wij er als organisatie ook echt wat mee kunnen.”

In het begin werkte Aafje Facilitair met papieren controleformulieren. Via een ander schoonmaakbedrijf zijn ze uiteindelijk met Leviy in contact gekomen. “Waarom zou je iets nieuws ontwikkelen als er al iets is wat heel goed werkt!” sluit Beate af.

“Waarom zou je iets nieuws ontwikkelen als er al iets is wat heel goed werkt!”

 

Benieuwd naar de mogelijkheden met Leviy?

Probeer een demo