RQMS

Gebruik onze RQMS module om volgens een objectieve en officieel conform de NEN-EN 13549 gecertificeerde berekeningsmethode de schoonmaakkwaliteit te meten. De kwaliteitsmeting wordt op basis van willekeurige steekproeven uitgevoerd met behulp van de RQMS App en Dashboard.

Gecertificeerde metingen met RQMS

Het Result-oriented Quality Management System (RQMS) is een kwaliteitsmeting methode gecertificeerd conform de NEN-EN 13549 norm. Een kwaliteitsmeetsysteem waarin elementen per ruimtecategorie ingedeeld worden in beoordelingsgroepen en waarbij steekproefgewijs de ruimten en hun elementen worden beoordeeld op schoonmaakkwaliteit volgens voorgeschreven definities.

Met onze RQMS App en online Dashboard kun je op statistisch verantwoorde wijze een resultaatbeoordeling verkrijgen over de schoonmaak van een gebouw. Vanaf nu kun jij je klanten bedienen met een systeem geheel volgens de NEN-EN 13549 norm!

Gedetailleerde inzichten en analyses

Met de RQMS App kun je op een simpele manier een gedetailleerde meetmethode toepassen. De kwaliteit van de schoonmaak wordt tot op elementniveau inzichtelijk waardoor gedetailleerde rapportage en analyse mogelijk is.

Het RQMS geeft je exact inzicht in de kwaliteit van de schoonmaak, waardoor je overzicht hebt welke punten van service verbeterd kunnen worden tot op ruimte- en elementniveau. Vanuit de planning in de Leviy App kun je met de RQMS App de controle uitvoeren en direct de resultaten inzien via het online Dashboard. De RQMS App is verbonden met de Leviy App, waardoor verschillende audits gecombineerd kunnen worden en je vanuit één systeem werkt.

Beoordelingsgroepen, ruimten en elementen

Bij het uitvoeren van een RQMS kwaliteitsmeting beoordeel je de kwaliteit per ruimte. De RQMS App laat per controle een duidelijke ruimtelijst zien welke is gebaseerd op een officiële steekproef die conform de norm vooraf is vastgelegd in het systeem. Op deze manier kan de controleur heel gericht en objectief aan de slag met de ruimten en de elementen die zich daarin bevinden!

Binnen het RQMS worden de verschillende ruimten in het gebouw onderverdeeld in vooraf vastgestelde ruimte categorieën. De elementen van elke ruimtecategorie worden op basis van het werkprogramma onderverdeeld in beoordelingsgroepen zodat je per groep de passende kwaliteitsniveaus kunt hanteren. Bij het uitvoeren van de controle beoordeel je in de App per element het aantal fouten en daarmee het kwaliteitsniveau. Eventuele afwijkingen op de elementen worden afgekeurd op basis van drie vooraf vastgestelde vuilsoorten. Na de beoordeling kun je in het online Dashboard de resultaten van de RQMS controles per gebouw bekijken en delen met de klant. Een compleet kwaliteitsmeetsysteem in App en online Dashboard én gebaseerd op de NEN-EN 13549 norm.

Vraag een demo aan!

Analytics

Met Leviy Analytics kun je heel gemakkelijk al de data visualiseren om er voor te zorgen dat jouw overwegingen en beslissingen gebaseerd zijn op de laatste beschikbare informatie.

Analyseer gegevens over allerlei soorten variabelen om je dagelijkse activiteiten beter te begrijpen. Zoom in op specifieke klanten, locaties en zelfs gebieden van je werk. Gebruik onze BI-tool om automatische rapporten of meldingen te ontvangen wanneer bepaalde KPI’s (niet) zijn verzonden bij mail. De data wordt gevisualiseerd in een op maat gevormd dashboard, rapportage en analyse.

Bekijk hier Analytics